Rezerwat przyrody Baniska

Przyroda - Rezerwaty przyrody

Brak danych pogodowych

5.0 /5

Liczba ocen: 1

Rezerwat przyrody Baniska ( 141,96 ha) - ścisły rezerwat przyrody na terenie miejscowości Roztoka Ryterska w gminie Rytro w województwie małopolskim. Znajduje się w Paśmie Radziejowej w Beskidzie Sądeckim, na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, na północnym stoku góry Radziejowa (1262 m), w rejonie źródliskowej części potoku Baniska, dopływu Roztoki Ryterskiej. Rezerwat znajduje się na wysokości 775-1035 m n.p.m. w górnej części doliny Bańskiego Potoku. Utworzony został już w 1922 przez Adama Stadnickiego, ówczesnego właściciela tych terenów. W 1955 decyzją Ministra Leśnictwa powtórnie otrzymał status rezerwatu. Miał wówczas powierzchnię 17,69 ha. W 1983 został powiększony do 55,52 ha. Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 14 listopada 2007 roku ponownie powiększony do 141,96 ha.
Roztoka Ryterska Jest to rezerwat leśny, ze względu na główny typ ekosystemów. Utworzono go dla ochrony dobrze zachowanego pierwotnego fragmentu lasów ze starymi okazami drzew. Wiek drzewostanu waha się od 90 - 170 lat, a najstarsze okazy mają około 200 lat. Dominuje buk zwyczajny, duży też udział ma jodła pospolita i klon jawor, nielicznie występuje świerk pospolity. Niektóre okazy jodły osiągają wysokość 30 m i 1 m średnicy pnia, niektóre jawory 25 m wysokości i 65 cm średnicy. W rezerwacie znajdują się najważniejsze dla Karpat typy leśnych zbiorowisk roślinnych, poczynając od żyznej buczyny karpackiej, poprzez ubogie bukowe lasy górskie, dolnoreglowy bór świerkowo-jodłowy, po górnoreglową świerczynę karpacką. Oprócz zbiorowisk leśnych występują mikrosiedliska nieleśnych zbiorowisk roślinnych naskalnych, łąkowych, źródliskowych i wodnych.
Rezerwat Baniska - Buczyna Karpacka Obszar rezerwatu znajduje się częściowo w obrębie osuwiska. Jest to rzadko spotykane w Karpatach obsekwentne osuwisko dolinne, formowane w kilku etapach. W obrębie górnych partii tego osuwiska znajdują się wały koluwialne, a wśród nich malownicze jeziorko o powierzchni 40 m2. Rzeźba osuwiskowa w znacznym stopniu wpływa na roślinność rezerwatu. Buczyna karpacka porasta gleby brunatne, zaś kwaśna buczyna górska uboższe gleby skrytobielicowe.
W runie spotkać można niecierpek pospolity, żywokost sercowaty, paprotniki - Brauna i kolczysty, żywce, szałwię lepką. Wyższe partie gór pokrywa kwaśna buczyna z dużym udziałem świerka, mniejszą domieszką jodły oraz grupowo występującą brzozą. W ubogim runie spotyka się trzcinnik leśny, borówkę czarną, podbiałek alpejski, kosmatkę olbrzymią i kosmatkę gajową. W szczelinach odsłoniętych piaskowców rośnie widłak wroniec, zanokcica zielona i paprotka zwyczajna.
Rezerwat przyrody Baniska W rezerwacie mają swoje ostoje: ryś, dzik, wilk, sarna, jeleń, lis, kuna i borsuk. W okolicy rezerwatu był też obserwowany niedźwiedź. Z większych ptaków występuje tu głuszec i puchacz. W okolicy zbiornika wodnego spotkać można wiele gatunków gadów i płazów.
ZWIEDZAJĄC BANISKA PAMIĘTAJMY, ŻE SĄ ONE REZERWATEM ŚCIŚŁYM, A PORUSZANIE SIĘ PO TERENIE TAKIEGO REZERWATU JEST ZABRONIONE!

Komentarze

Brak wyników

Miejsca w pobliżu

Wieża widokowa na Radziejowej

Wieża widokowa na Radziejowej

Kategoria: Punkty widokowe

Radziejowa (1262 m n.p.m.) to najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego, leżący w głównym grzbiecie Pasma Radziejowej, między Wielkim Rogaczem, a masywem Złomistego Wierchu. Radziejowa wchodzi w skład Korony...

Odległość:
1 km
Wodospad Zaskalnik - Szczawnica

Wodospad Zaskalnik - Szczawnica - Popradzki Park Krajobrazowy

Kategoria: Jeziora, źródła, wodospady

Ten malowniczy, wysoki na 5 m wodospad uformował się w dolnym biegu Spotnickiego Potoku. Odnajdziemy go w Szczawnickim przysiółku Sewerynówka u stóp Wysokiej.

Odległość:
8 km
Platforma widokowa - Wola Krogulecka

Platforma widokowa - Wola Krogulecka

Kategoria: Punkty widokowe

Ten niezwykły obiekt to platforma widokowa wzniesiona w najwyższej miejscowości w gminie Stary Sącz z której rozpościera się widok na Dolinę Popradu, Pasmo Radziejowej i całą Kotlicę Sądecką....

Odległość:
9 km
Stacja Narciarska Palenica - Szczawnica

Stacja Narciarska Palenica - Szczawnica - Popradzki Park Krajobrazowy

Kategoria: Ośrodki narciarskie

W skład kompleksu wchodzą: - krzesełkowa 4-osobowa kolej linowa na Palenicę firmy Doppelmayr, o długości 780 m i przepustowości 2.200 osób na godzinę (czas wjazdu – 3 minuty), - 3 wyciągi talerzykowe o...

Odległość:
10 km

Miejsca w pobliżu

Wieża widokowa na Radziejowej

Wieża widokowa na Radziejowej

Kategoria: Punkty widokowe

Radziejowa (1262 m n.p.m.) to najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego, leżący w głównym grzbiecie Pasma Radziejowej, między Wielkim Rogaczem, a masywem Złomistego Wierchu. Radziejowa wchodzi w skład Korony...

Odległość:
1 km
Wodospad Zaskalnik - Szczawnica

Wodospad Zaskalnik - Szczawnica - Popradzki Park Krajobrazowy

Kategoria: Jeziora, źródła, wodospady

Ten malowniczy, wysoki na 5 m wodospad uformował się w dolnym biegu Spotnickiego Potoku. Odnajdziemy go w Szczawnickim przysiółku Sewerynówka u stóp Wysokiej.

Odległość:
8 km
Platforma widokowa - Wola Krogulecka

Platforma widokowa - Wola Krogulecka

Kategoria: Punkty widokowe

Ten niezwykły obiekt to platforma widokowa wzniesiona w najwyższej miejscowości w gminie Stary Sącz z której rozpościera się widok na Dolinę Popradu, Pasmo Radziejowej i całą Kotlicę Sądecką....

Odległość:
9 km
Stacja Narciarska Palenica - Szczawnica

Stacja Narciarska Palenica - Szczawnica - Popradzki Park Krajobrazowy

Kategoria: Ośrodki narciarskie

W skład kompleksu wchodzą: - krzesełkowa 4-osobowa kolej linowa na Palenicę firmy Doppelmayr, o długości 780 m i przepustowości 2.200 osób na godzinę (czas wjazdu – 3 minuty), - 3 wyciągi talerzykowe o...

Odległość:
10 km