Tło Beskid Sądecki

Miasto ulokowane jest w dnie Kotliny Sądeckiej, w widłach rzek: Popradu i Dunajca.

Pierwsze wzmianki na temat Starego Sącza datowane są na 1257 r., wtedy to Bolesław Wstydliwy zapisał swojej żonie - św. Kindze między innymi, ziemię sądecką, Pieniny, Biecz, Limanową i Podoliniec (obecnie Słowacja). W 1358 r. Kazimierz Wielki zezwolił na lokację miasta na prawie magdeburskim i zwolnił od płacenia danin. W 1410 r. wojska Zygmunta Luksemburskiego spaliły miasto. W 1683 r. odwiedził miasto,król Jan III Sobieski kiedy wracał z pod Wiednia, po zwycięskiej bitwie. Oddał pokłon szczątkom księżnej Kingi. Poparł też starania o beatyfikację Kingi. Po rozbiorze Polski Stary Sącz stał się częścią Galicji.

Zabudowa rynku to przykład architektury średniowiecznej, w zachowanym z pożaru XVII-wiecznym domu mieszczańskim, zwanym "Domem na Dołkach", mieści się obecnie, muzeum regionalne. Ze względu na zachowaną średniowieczną zabudowę miasta, w 1954 Stary Sącz uznano za rezerwat urbanistyczny.

Do najcenniejszych zabytków Starego Sącza, bez wątpienia należą: Kontemplacyjny klasztor Klarysek założony przez księżną Kingę. Księżna po śmierci męża wstąpiła do klasztoru w 1279 r. Wstąpiła do tego klasztoru stąpiła również królowa Jadwiga, żona Władysława Łokietka i matka Kazimierza Wielkiego, która zmarła w 1339 r. W zbiorach bibliotecznych klasztoru zachowały się cenne rękopisy muzyczne z XIII w. znajdziemy tu również podarowany w 1683 r. przez Jana III Sobieskiego, zdobyty na Turkach sztandar.

Obok klasztoru funkcjonuje gotycki kościół pw. św. Trójcy i św. Klary. Wnętrze świątyni przystrojone barokowymi polichromiami przedstawiającymi życie fundatorki. Najcenniejszym zabytkiem w kościele jest ambona z 1671 r. w kształcie drzewa Jessego. Organy kościelne mają dwie klawiatury: jedną w części dla osób świeckich i przeznaczoną dla świeckiego organisty, drugą w części zamkniętej i przeznaczoną dla sióstr zakonnych.

Komentarze

Brak wyników

0.0/5

Liczba ocen: 0