Tło Beskid Sądecki

Popradzki Park Krajobrazowy

Przejdź na mapę
Położenie i wielkość. Popradzki Park Krajobrazowy to jeden z najstarszych parków krajobrazowych na terenie Karpat. Został on powołany uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Nowym Sączu z dnia 11 wrześnie 1987 r. Rozciąga się on na terenie Beskidu Sądeckiego z jego dwoma pasmami (Radziejowej i Jaworzyny Krynickiej) oraz obejmuje także położoną w granicach Polski część Gór Czerchowskich. Powierzchnia Parku wynosi łącznie 54 392,7 ha, Około 70 % powierzchni stanowią lasy (z czego lasy niepaństwowe zajmują 20%). Popradzki Park Krajobrazowy jest jednym z najbogatszych przyrodniczo i najpiękniejszych krajobrazowo terenów Polski Bogactwem parku są piękne leśne krajobrazy i obfitość wód mineralnych. To właśnie ze względu na krajobrazy został utworzony ten jeden z największych parków przyrodniczych. Na krajobraz składają się: rzeźba terenu, przyroda ożywiona, przyroda przekształcona ręka człowieka, cieki wodne, ale też światło a nawet zapach. Beskid Sądecki jest pod tym względem wyjątkowy.

Komentarze

Brak wyników

0.0/5

Liczba ocen: 0